Obrim finestres


E

ns sumem, també, a les propostes de Patrimoni de la Generalitat, que aniran apareixent al lloc web de Patrimoni a partir de l’11 de maig amb el lema “Obrim finestres


Portal de Patrimoni

Finestres obertes, en altres Museus

Finestres Obertes


La “Finestra oberta” del nostre Museu